Historie

Historie

Det 132 år gamle forsamlingshus i Magleby er et af de mange huse på Stevns, der vidner om en helt særlig byggeskik som ikke findes andre steder.

 

Huset er nemlig opført af kridtsten, direkte udvundet af Stevns Klint og verdensarven og kridtstensvæggene i det gamle forsamlingshus har skabt rammer for fællesskabet i Magleby og omegn i mange mange år.

 

Forsamlingshusets historie går helt tilbage til 1886 og er opført af "Højres Aktieselskab", der blev stiftet af en del af Maglebys gårdmænd. I den første bestyrelse sad Gjorslevs Godsforvalter L. Rasmussen som formand og Sognefoged H.I. Sørensen, gårdejerne Hans Sørensen, Jens Hansen og Søren Hansen (Klippinge) som bestyrelsesmedlemmer, Skovfoged Jens Jensen som kasserer og Ungkarl Niels P. Hansen som lever.