Workshop-udvikling-af-magleby-klippinge

WORKSHOP

Workshop: Udvikling af udelivet


Tirsdag d. 5. november kl. 19 – 21.30 i Magleby Forsamlingshus.


Kære alle i Magleby/Klippinge,

Vi har fået en mulighed, vi bare må gribe!


Sidste år havde vi nogle gode aftener med workshop i Magleby forsamlingshus omkring emnet:

Hvad skal der til for at vi kan få det endnu sjovere/ bedre/interessant at bo i vores område?

Mange både børn og voksne mødte frem, og det er blevet til arbejdsgrupper, der arbejder med dansefester for unge, hjemmeside, rådgivende gruppe til boligforbedringer, velkomstpjecegruppe, en gruppe der kigger på, hvilke ture der er til fods, på cykel eller i bil, en gruppe der laver landsbyfest i Præstegårdshaven, landsbylaug og meget mere.

En masse er sat i gang og vi er nu så heldige, at vi har fået mulighed for at komme videre med hjælp fra Udvikling Stevns og rådgivere/landskabsarkitekter med speciale i udeliv.


Vi holder to workshops her i efteråret, hvor de skal hjælpe os med at høste nye ideer til anlæg og forbedringer på vores udearealer, der netop kan gøre det endnu sjovere og bedre at bo i vores byer. Vi ender med én fælles ide – som arkitekterne tegner og beskriver for os – og derefter får vi hjælp til at søge fondsmidler.


Ved den første workshop udvikler vi ideer. Hvor, hvad og hvorfor skal vi gøre noget her på vores fælles områder? Vi vælger nogle ideer at gå videre med – og først på den anden workshop, lægger vi os fast på den ene ide, vi får tegnet.


Så kom og vær med til at beslutte, om vi fx skal have stier, mødesteder, skiltning eller steder at være aktive her i vores hyggelige landsbyer:

Tirsdag d. 5. november kl. 19 – 21.30 i Magleby Forsamlingshus.

Dato og tid for anden workshop kommer snarest – det bliver formentlig i januar 2020.


I forbindelse med workshoppen d. 5. november serverer vi flæskestegssandwich og vi har brug for at vide, hvor mange der skal laves mad til. Så meld dig venligst til hos Louise Halkjær Pedersen (51 44 47 78), Charlotte Baeré (30 46 61 01) eller Birthe From (40 28 59 56)


Så KOM – tag din nabo med og vær med til at pege på, hvad der kunne gøre udelivet endnu bedre i vores område! Alle er velkomne og vi håber på en stor deltagelse.


Mvh. Magleby-Klippinge landsbylaug mfl.


Adresse: Magleby Forsamlingshus, Markstrædet 5, Magleby, 4672 Klippinge


Magleby Forsamlingshus - Stevns

MAGLEBY FORSAMLINGSHUS   maglebyFSH.dk